Gradac aktuálne – vzduch 34/voda 25

August 2018
Teplota vzduchu 28 – 34 stupňov C

Teplota vody 24 – 25 stupňov C

Osvieženie z miestnych zdrojov poruke!

Aktuálne foto z jedálne!!

 

 


Viac info o letovisku