Podmienky Itaka

I. O NÁS
Produkty ITAKA nabízime v spolupráci se cestovní agenturou BESKYD-EURO, s.r.o.

Cestovaní je nejen naším podnikaním, ale také koníčkem, tudíž jsme schopni poradit s výběrem zájezdu k vaší plné spokojenosti. Budeme rádi, když i vy využijete našich služeb.

V roce 2018 jsme se stali partnerem největší východoevropské cestovní kanceláře ITAKA a zastupujeme ji na slovenském trhu.

II. GARACNE CENY A SLEV
CK BOMEX, s. r. o.. NABÍZÍ ZÁJEZDY ZA STEJNOU CENU JAKO POŘÁDAJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE,
A TO VČETNĚ VEŠKERÝCH SLEV, VĚRNOSTNÍCH BONUSŮ, AKČNÍCH VÝHOD A PODOBNĚ.

III. OBJEDNÁVKA A POSTUP PŘI REZERVACI
Po obdržení nezávazné objednávky ověříme, zda je vámi vybraný zájezd volný. Pokud ano, vytvoříme u pořádající
CK nezávaznou rezervaci. Nezávazná rezervace bývá zpravidla několik dní. U zájezdů first minute a u zájezdů last minute několik hodin. Po vytvoření rezervace vás kontaktuje náš pracovník, který vám sdělí veškeré informace a konečnou cenu zájezdu. Zašle vám vyplněnou cestovní smlouvu a domluví se s vámi na způsobu platby. Vy smlouvu zkontrolujete
a podepsanou odešlete e-mailem do CA spolu s dokladem o uhrazení zájezdu. Po obdržení podepsané cestovní smlouvy
a dokladu o provedení platby, zašleme cestovní smlouvu k potvrzení pořádající CK. Smlouva se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK. Pokud ve zcela vyjímečném případě CK smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu škody.
CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané cestovní smlouvy, nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v cestovní smlouvě.

IV. PLATBA ZA ZÁJEZD
Závazná cena je vždy uvedená v cestovní smlouvě.
Informace o způsobu platby, termínech splatnosti a čísle konta, na které se má zájezd zaplatit, jsou uvedeny v cestovní smlouvě. Platí, že u zájezdů objednávaných jako first minute platí zákazník zálohu ve výši 10 až 50% podle toho kdo je pořadatel daného zájezdu a doplatek je nejpozději 30 dní
před odjezdem. U zájezdů objednávaných méně než 30 dní před odjezdem (např. last minute) platí zákazník celkovou cenu jednorázově v den podpisu smlouvy. Platby lze provést bankovním převodem nebo složením hotovosti v bance. Platba se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání dané částky na daný účet.

V. CESTOVNÍ DOKLADY
Po uhrazení zájezdu zpravidla týden před odletem obdrží zákazník e-mailem nebo poštou pokyny ke své dovolené, u last minute kde je odlet méně než týden, je zpravidla obrdrží ještě v den uzavření a zaplacení smlouvy nebo druhý den.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován.
Trend většiny CK je zasílání kompletního odbavení e-mailem. Letenky již většina CK nevystavuje a letá se v řežimu Ticketless, což znamená že jste odbaveni na základě cestovního dokladu. Všechny tyto informace obdržíte v pokynech, které vám budou zaslány.

VI. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
U nás máte výhodu nulových storno poplatků až do doby odeslání cestovní smlouvy pořadající CK. Po potvrzení smlouvy jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky dle všeobecných smluvních podmínek pořádající CK.

VII. REKLAMACE
CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK. V případě, že jste nebyl s nějakou službou ve vámi vybraném zájezdu spokojen a chcete podat reklamaci, poradíme vám, jak postupovat a jak reklamaci napsat. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1měsíce od skončení zájezdu.
V případě, že se zájezd neuskutečnil, počítá se ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle cestovní smlouvy.

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Osobné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail, telefónne číslo) sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, keďže ich spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov vyplývajúcich pre CK BOMEX s.r.o s objednávateľom za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečovaniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CK BOMEX s.r.o, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CK BOMEX s.r.o a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu resp. tranzitu výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.

  2. Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený účastníkmi zájazdu, ktorých osobné údaje sú uvedené v  zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do zmluvy a na ich spracovanie.

  3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy